Zwijndrecht

Ontwikkeling Walburg staat haaks op ambitie

24 november 2019

walburg

Op 25 november worden buurtbewoners geïnformeerd over de werkzaamheden aan de parkeerplaats van winkelcentrum Walburg, het deel dat door de gemeente opnieuw wordt ingericht.

De gemeente maakt er een punt van dat er rekening is gehouden met waterafvoer en dat veel zorg is besteed aan het groen.
De hagen verdwijnen, maar daar komen boomvakken voor terug.
De ruimte wordt optimaal ingericht voor de auto en dan ook alleen maar voor de auto.
Er komt een hele rij parkeerplaatsen bij om het verlies van het parkeerdek te compenseren.
De ruimte wordt ingedikt, met krappere doorgangen tot gevolg.

Dak af

Vanuit de bewoners is er veel protest gekomen over het wegvallen van het aantal parkeerplekken op het parkeerdek, de realiteit is echter dat die plek nauwelijks werd gebruikt en er straks per saldo meer parkeerplaatsen op straat worden gerealiseerd. De rijen auto’s staan straks dus dichter op elkaar. Op hoogtijdagen (of gewone donderdagen zaterdagen) zal de bekende irritatie tussen in- en uitparkerende automobilisten daardoor alleen toenemen, om nog maar te zwijgen van de automobilisten die van zichzelf vrijstelling krijgen en hun auto klakkeloos op de stoep zetten. Daar tussendoor moeten de grote vrachtwagens hun weg vinden om de drie supermarkten te bevoorraden.

Fietsers kind van de rekening

De fietser moet maar zien hoe hij op zijn bestemming komt. Wil je vanaf de Europaweg naar het Spektakel, naar de apotheek of naar de nieuwe locatie van de bewaakte fietsenstalling, of oversteken naar de Rotterdamseweg dan moet je op drukke uren van de dag spitsroeden rijden; door de smalle ingang langs de bibliotheek komt het autoverkeer van alle kanten op je af, nog afgezien van de uitparkerende auto’s. Bovendien komt tussen de fietsingang en de wasstraat van het benzinestation de inrit voor het zware vrachtverkeer.

Tijd

De gemeente denkt dat de bevoorrading uitsluitend voor 07.00 uur plaatsvindt, maar dat klopt niet. Regelmatig staat het hele verkeer vast omdat midden op de dag de doorgang van een grote vrachtwagen geblokkeerd wordt. Is er een inrit voor vrachtverkeer, dan is dat ook een uitrit voor automobilisten die het wachten beu zijn.

Vogelvrij ontwerp

Nergens, op geen enkele plek, is er in het ontwerp rekening gehouden met de fietsers, moeders met kinderen, pubers en basisschoolleerlingen op weg naar school, of de kwetsbare ouderen die dagelijks voor hun boodschap en wat gezelligheid het winkelcentrum opzoeken.

Extra stalling

De gemeente denkt er nog over na om aan de Laan van Walburg een tweede bewaakte fietsenstalling te maken. Voor de fietser die naar de Aldi wil, wordt dat dan veruit de veiligste route.

Gemeentelijk beleid

Dit alles staat in schril contrast met de mooie voornemens die het college en de gemeenteraad nog maar twee jaar geleden publiek maakten: ruim baan voor de fiets. Want fietsen is beter voor het milieu, goed voor je gezondheid en je conditie, het dringt het fileprobleem op etc. Allemaal waar. Een prachtig streven, maar in de praktijk zet het college en de raad geen stap vooruit maar achteruit, kiest men voluit voor de auto en staat de fietser in de kou.

Bronnen

Categorieën