Gepresenteerd aan gemeenteraad Dordrecht

Aanpak van de N3

mooi moment om het fietsen te stimuleren

N3-ProvWeg-FB-kl

Vernieuwing van de N3 leidt tot verkeersproblemen die goed zijn op te lossen door gebruik van de fiets – zoals door uw Raad is uitgesproken bij de behandeling van de mobiliteitsvisie, onderdeel van het coalitieakkoord

Wat gaat er gebeuren?

Vanaf april 2020 t/m 2022 wordt de N3 door Rijkswaterstaat gerenoveerd*. Doordat er steeds slechts 1 rijstrook per richting beschikbaar blijft, neemt de capaciteit met 60 % af .

De spitsbelasting van ~12.000 auto’s en vrachtauto’s is dan onmogelijk : vele duizenden voertuigen zullen elders een weg moeten zoeken, óf niet meer gaan rijden

* rws 1 , rws 2 , websiteRWS-N3

Waarom een presentatie aan raadsleden?

We zijn van mening dat een reeks van maatregelen met de grootste spoed moeten worden genomen. Eigenlijk zijn we al aan de late kant. Daarnaast hadden we de stellige indruk dat Dordtse politici nog onvoldoende de urgentie onderkenden. In de presentatie aan de raadsleden heeft de Fietsersbond aangeven welke maatregelen er moeten worden genomen om een verkeerschaos te voorkomen.

Oplossing

Onderzoek laat zien dat circa 90% lokaal of regionaal autoverkeer is. Omdat fietsen over afstanden tot circa 7 km of tot circa 15 km (e-bike) zeer goed te doen is, betekent dat voor velen de fiets een goed alternatief kan zijn. Hiervoor moet de gemeente fietsroutes die een alternatief zijn voor de N3 verbeteren, en stoplichten slimmer regelen om wachttijden te beperken.

Voor (buiten)regionaal vervoer zal de trein (NS, R-net), bus en de Waterbus een goed alternatief kunnen zijn voor automobilisten. Hiervoor zal bij de ov-haltes de capaciteit van de fietsenstallingen moeten worden vergroot.

Gemeente moet zorgen voor goede informatie en de juiste promotie, om te borgen dat de Dordtenaren metterdaad hun gedrag gaan veranderen: minder gebruik van de auto en veel meer van de fiets en het ov.

Respons

De raadsleden onderkenden de ernstige problematiek en waren het grotendeels eens met door de Fietsersbond voorgestelde maatregelen en de noodzaak om op korte termijn een (nood)budget vrij te maken, zodat de gemeente tijdig maatregelen kan ontwikkelen en uitvoeren. Snel zullen de zij de N3-problematiek op de agenda zetten van commissie – en raadvergaderingen en vragen stellen aan de verantwoordelijke wethouders.

Kans

We maakten duidelijk dat de reconstructie van de N3 dè kans is om zowel voor de korte, maar zeker ook voor de lange termijn het te bescheiden aandeel van het fietsgebruik in Dordrecht structureel te vergroten. Maar daar moeten wel inspanningen voor worden geleverd.

Eerder

Over de kansen die de aanpak van de N3 biedt heeft de Fietsersbond, samen met Milieudefensie en het Platform Duurzaam Dordrecht in 2017 een rapport met aanbevelingen gepubliceerd. Dit is besproken in de Drechtraad, gemeenteraad van Dordrecht en Papendrecht.

Zie voor dat rapport deze link.

uit de Pers

Categorieën