21 november 2014

Uitwerking gebiedsvisie Waal

Op maandag 6 oktober is de Gebiedsvisie Waalzone in de gemeenteraad vastgesteld. Om aan de visie een passend gevolg te geven wordt in werkgroepen over de uitvoering gesproken. De Fietsersbond Drechtsteden maakt deel uit van de werkgroep Wandelen en Fietsen. In de eerste vergadering van 6 november is bekeken op welke punten een aanzet ter verfraaiing en verbetering van de fiets- en wandelroute langs de Waal mogelijk is, passend binnen het beperkte budget dat de gemeente voor de korte termijn beschikbaar heeft. De voorstellen die gedaan zijn betreffen onder andere het verwijderen van struiken die het zicht op de Waal belemmeren, het plaatsen van bankjes, het plaatsen van informatieborden en enkele kleine verkeerstechnische aanpassing van een wegaansluiting. Hiermee probeert de werkgroep met beperkte middelen het prachtige natuurgebied voor de recreant aantrekkelijker te maken. De gemeente is in overleg met partijen over kleinschalige horeca. Het is voor iedereen duidelijk dat een wandelaar of fietser ergens langs de Waal moeten kunnen stoppen voor een kopje koffie of thee.  Wordt vervolgd.

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *