Verkeersveiligheidsbeleid 2012 – 2018 : raden aan zet

Volgens dit Uitvoeringsprogramma is er geen rol meer weggelegd voor regionaal fietsbeleid/ verkeersveiligheidsbeleid. De Fietsersbond heeft de drechtraadsleden geadviseerd dit voornemen te herzien en heeft dit zonder succes ook aan de verschillende raden geadviseerd.

Immers fietsen houdt niet op bij de gemeentegrens. En, doordat de kwaliteit van fietsen en fietspaden steeds beter wordt kunnen er grotere afstanden worden afgelegd. Regionaal beleid dat hierop aansluit is daarom meer dan noodzakelijk. Zo zijn er nu plannen voor de BAR-route. een snelfietsroute tussen Alblasserdam, Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard. Dit kan een verlenging van de Beneden-Merwede snelfietsroute worden en bijvoorbeeld voor verbeteringen zorgen van de aansluitingen bij de brug over De Noord.

Regionaal verkeersveiligheidsbeleid, wat wordt georganiseerd door de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid, een heel effectieve en efficiënte organisatie zou daardoor ook kunnen worden opgeheven.

Een deel van de brief die aan de Drechtraadleden is gezonden staat hieronder. De gehele brief is als bijlage ‘onze_brief_Drechtraad’ hieronder toegevoegd.

We willen u er op wijzen dat afstanden binnen de regio relatief klein zijn (minder dan 7,5 km) en dat er daarnaast een ontwikkeling is bij fietsers om langere afstanden af te leggen. Concrete voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van het snelfietsroutenetwerk tussen Alblasserdam en Sliedrecht en tussen Zwijndrecht en Rotterdam. En natuurlijk de gestage groei van het aantal e-fietsen. Deze zorgen ook voor een vergroting van de actieradius van fietsers.

Steeds meer provinciale, landelijke en internationale organisaties ondersteunen dit financieel en naar verwachting komen daar ook de komende jaren meer middelen voor vrij.

Kortom juist voor het fietsen loont het om dit ook regionaal te blijven ondersteunen. Wij adviseren u daarom daar met de opstelling van het nieuwe raadsprogramma duidelijk rekening mee te houden en daar middelen
voor te reserveren.

 

Bronnen