Dordrecht nieuw Fietsbeleid

De gemeenteraad heeft op 24 juni 2014 de nota ‘Dordt fietst verder’ vastgesteld. Hierover vind je meer terug onder de link.

Een artikel dat hierover verscheen in de AD Drechtsteden met een reactie van de Fietsersbond, de beleidsnota, het plan en de evaluatie van het vorige beleid zijn hieronder als bijlagen toegevoegd.

Een deel van het beleid is terug te vinden in het Veiligheidsplan, dat ook als bijlage is toegevoegd. Begin februari 2014 is door GroenLinks Dordrecht een eigen nota gemaakt over het fietsen in Dordrecht. Verder is door de Bewoners Zelforganisatie Oud-Krispijn aandacht gevraagd voor de veiligheidsproblemen daar. Deze stukken zijn betrokken bij de bespreking van het plan in de gemeenteraad.

fietsnota_dordt_fietst_verder

oud_krispijn_bewoners_zelforganisatie

groenlinks_dordrecht_n_fietsveilige_stad

fietsnota_dordt_fietst_door

uitvoeringsplan_dordt_fietst_verder

addrechtsteden_20140121_fietsen_gaat_te_traag

startnotitie_dordt_fietst_verder

evaluatie_dordt_fietst_door

integraal_veiligheidsplan_2011-2014