Zwijndrecht

Door de gemeente is het plan Kwaliteit in mobiliteit 2006 – 2015  en het mileubeleidsplan 2010 – 2014 vastgesteld (zie bijlagen).

Hierin komen voor de fietser belangrijke passages voor t.w.:

  • bestaande fietsroutes en voetpaden tussen de woonwijken de winkelcentra, scholen, sportaccommodaties en de werkgebieden en rondom het station worden verbeterd.
  • er komt voldoende fietsparkeergelegenheid van goede kwaliteit bij de belangrijkste bestemmingen.
  • verkeersveiligheid en de sociale veiligheid langs fiets- en voetpaden wordt verbeterd, onder meer door bundeling en betere verlichting.
  • bij aanpassingen van de weginrichting wordt maatwerk toegepast binnen de principes van Duurzaam Veilig.
  • In 2010 wordt gestart met het actieplan Fiets
  • Autoverkeer wordt teruggedrongen ten gunste van het fietsverkeer.

Daarnaast zijn er in Zwijndrecht een paar heikele spots, zoals de Molenweg. Zie daarvoor ook de artikelen hieronder.

milieubeleidsplan_mup_versie_aug._091

mobiliteits_plan_2006_-_2015

addrechtsteden_20131117_heerjansdam_molenweg

addrechtsteden_20131123_stallen_station

fietsdiefstalscan_zwijndrecht