Vacatures

Natuurlijk is er altijd meer te doen, dan dat we aankunnen.

Wij zoeken daarom nog contactpersonen en kaartbeheerders / routeplanners, medewerkers voor de verschillende straat acties.

Contactpersonen Papendrecht, Sliedrecht en Alblasserdam.

Op deze website kun je al zien wat er in Sliedrecht, Papendrecht en Alblasserdam aan de hand is (dit is nooit volledig, maar we doen ons best) en waarschijnlijk weet je zelf nog meer.

In Papendrecht is al een groep actieve vrijwilligers. We zoeken echter nog iemand die als contactpersoon wil gaan optreden. Verder is onze contactpersoon uit Alblasserdam verhuist naar Dordrecht. 

Wat kost het je?

  • De tijd die je investeert bepaal je zelf.
  • In de regio overleggen we eens per 6 weken ’s avonds. Dit om de actualiteiten / ideeën te delen en activiteiten te bespreken.
  • Je bepaalt natuurlijk zelf wat je doet en hoe je dat doet.
  • Het komt regelmatig voor dat we worden gevraagd door de gemeente om een advies. Als erover wordt overlegd met hen dan is dat veelal aan het einde van de middag. Maar dat kun je makkelijk met hen bespreken. 

Activiteiten die we ontplooïen worden bijna altijd gesubsidieerd. Onkosten worden dus gewoon vergoed.

Wat levert het je op?

  • We beschikken over heel veel ervaring en een groot netwerk. En, dat delen we graag. De kennis die je daardoor krijgt kun je op velerlij gebied gebruiken.
  • Zo heeft de afdeling in 2012 een prijs gekregen van de de landelijke Fietsersbond vanwege de wijze waarop we actie voerden en de sociale media daarbij benutten. De ‘taartprijs’. En we hebben in 2016 de landelijke vrijwilligersdag mogen verzorgen om te laten zien (hoe goed) we het doen.
  • Leukste is natuurlijk het feit dat je duidelijke resultaten ziet van je inspanningen op straat.
  • Tijdens de activiteiten die we ontplooien maken we natuurlijk veel lol.
  • En eens per jaar gaan we met z’n allen uit eten.

En wat wil jij dat ’t oplevert?

Hierover kun je contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator Bert Bohlander 078 – 6390264. Hij zal je er graag meer over vertellen.

Kaartbeheerder / routeplanner

Het is goed wanneer jouw eigen wijk / buurt ook letterlijk goed op de kaart staat. Veel is er al verwerkt. Nu is het vooral belangrijk om te zorgen dat ze actueel blijft.

Wil je meer weten kijk dan op de landelijke site.