Rekenkameronderzoek

De aanbevelingen die in het onderstaande rapport zijn opgenomen zijn de volgende aanbevelingen opgenomen:

  • Zorg voor een herkenbare en uniforme inrichting van schoolomgevingen.
  • Zorg voor een deelplan verkeersveiligheid.
  • Zorg voor een communicatieplan verkeersveiligheid.

De Fietsersbond is blij met dit onderzoek. De Fietsersbond wil dat de inrichting van de schoolomgeving wordt gecombineerd met de promotie van het programma SCHOOL op SEEF.

Rekenkameronderzoek