Voorkomen diefstal

Diefstal kan op verschillende manieren worden voorkomen:

  • sociaal beveiligen 
  • technisch beveiligen
  • een combinatie van beiden

Sociaal beveiligen houdt in dat de fiets in het zicht staat. Je kunt de fiets continue in de gaten houden. Dit idee is er vaak bij fietsen die thuis in de tuin of schuur staan. Helaas blijken dieven dat juist te weten. De eigen woonomgeving is een van de belangrijkste plaatsen waar fietsen worden gestolen.

Bij technisch beveiligen wordt de fiets op slot gezet. Ze moet dan zo worden vastgezet aan de aarde dat ze niet kan worden meegenomen om het slot ergens anders open te breken. Het slot mag ook niet zo aan de fiets hangen dat ze eenvoudig op de grond kan worden gelegd. Dit is immers een goede ondergrond voor de betonschaar.

En natuurlijk is een goed slot ook van belang. 

De Fietsersbond wil dat alle fietsenrekken het keurmerk FietsParKeur toegekend kunnen krijgen. Handhaven zoals de gemeente dat wil en zoals dat in de bijlage hieronder is beschreven, zonder dat er goede stallingen beschikbaar zijn, is volgens de Fietsersbond geen oplossing.

De combinatie van technisch en sociaal beveiligen houdt in dat de fiets in een bewaakte stalling op slot staat. De kans dat de fiets hier wordt ontvreemd is klein.

Registratie Wanneer een fiets is gestolen is het goed wanneer je hem natuurlijk terug kunt vinden. Daarvoor is het belangrijk dat je alle kenmerken van de fiets ergens achter de hand hebt.

Kenmerken zijn het framenummer (vaak onder de trapas) het merk en typenummer en de kleur. Een gegraveerde postcode lijkt handig, dit is echter gekoppeld aan een huisadres, dus bij een verhuizing of verkoop niet meer bruikbaar. Daarnaast is het een mogelijke aantasting van de kwaliteit van het frame.

In Dordrecht valt diefstalpreventie onder het veiligheidsbeleid. In mei 2014 is hier weer een plan voor gemaakt. Dit wordt het komende jaar uitgevoerd (onder aan de pagina).

Hoe dat er in de praktijk uit kan zien zie je in de film.

dordts_integraal_veiligheidsprogramma_2011-2014.pdf

aanpak_fietsendiefstal_dordrecht_mei_2014-mei_2015.pdf