Papendrecht

Er is een Verkeers- en vervoersplan 2010 2020 opgesteld waarin de volgende punten voor de fiets zijn opgenomen:

  • De gemeente wil het autogebruik terugdringen ten gunste van het openbaar vervoer en de fiets door de aantrekkelijkheid te verbeteren, zowel voor lokale als regionale verplaatsingen;

Concreet betekent dit bijv:

  • Het verbeteren van de fietsverbinding via de Matenasche Scheidkade over de A15.
  • Een nieuw fietspad voor de aansluiting A15-N3 richting de kern van Oud-Alblas.
  • Een onderzoek naar de haalbaarheid van verbeterde fietsverbindingen richting de waterbushaltes Westeind en Oosteind.
  • Mogelijke verbeteringen zijn:
    • De aanleg van een verbinding tussen de Rembrandtlaan en Noordhoek.
    • De verbetering van de voorzieningen langs de route Westeind-Noordhoek.

verkeers-_en_vervoersplan_2010_-_2020