Organisatie

De afdeling kent een actieve groep leden.

Zij bepalen in samen waar, o.a. gebruik makend van de landelijke campagnes, inzet op wordt gepleegd. Iedereen die actief wordt bepaalt zelf wat er gebeurt en natuurlijk wat de eigen inzet wordt (voor de planning zie de rubriek Activiteiten op de voorpagina).

Los van de meer gestructureerde overleggen worden we regelmatig benaderd door de politie, pers, ambtenaren en politici om te adviseren over verkeers(veiligheids) aspecten.

Voor een beeld van de zaken die worden opgepakt hieronder een overzicht:

 • Inhoudelijk overleg

Alle contactpersonen in de Drechtsteden hebben regelmatig contact met medewerkers van de gemeenten, regio, provincie, de waterschappen / wethouders / politici / wegenbouwers en politie voor advies. Hieronder een overzicht van de plaatsen waar we allemaal opkomen voor fietsers.

 1. In de werkgroep F 15 / Beneden Merwederoute (snelfietsroute tussen Alblasserdam en Sliedrecht) participeert Nico van Delft.
 2. In de klankbordgroep voor de ontsluiting van de containerterminal Alblasserdam participeert Nico van Delft. 
 3. In de Regionale Werkgroep Verkeersveiligheid (RWV) van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Drechtsteden (RPV) zit Bert Bohlander, hij wordt soms vervangen door Hein de Bruin.
 4. In Papendrecht is regelmatig overleg met de wethouder Verkeer en Vervoer en ambtenaren / politie. Hier is Hein de Bruin de contactpersoon.
 5. In Zwijndrecht is regelmatig overleg met de wethouder Verkeer en Vervoer en ambtenaren / politie. Hier nemen Hein de Bruin en Marianne Cohen-Wiegman deel.
 6. In Dordrecht is er periodiek overleg met de wethouder Verkeer en Vervoer, daarnaast is er periodiek overleg in de Werkgroep Uitvoering Fietsbeleid (WUF). Hieraan nemen deel Bert Bohlander, Willem van Driel, en Niek Fraterman.
 7. In de werkgroep Leerpark Dordrecht wordt geparticipeerd door Bert Bohlander.
 8. Aan de projectgroep Fietsdiefstal Dordrecht wordt deelgenomen door Bert Bohlander of William Nederpelt.
 9. Bert Bohlander onderhoudt de contacten met de aannemers in verband met de dijkverzwaring op het eiland Dordrecht en is bestuurslid van Europafietsers.
 10. In de werkgroep Damplein Dordrecht participeert William Nederpelt.
 11. William Nederpelt onderhoudt de contacten met het Waterschap Hollandse Delta, is lid van het Algemeen bestuur, het bestuur van de European Cyclists’ Federation en de adviesraad van EuroVelo.
 12. In de provinciale raad van de Fietsersbond zit Nico van Delft namens de afdeling.

 • Communicatie

De Terugtrapper, de periodiek van de afdeling, wordt geredigeerd door Rien Val. Ria Besjes verzorgt de opmaak. De verschijningsdatum is afhankelijk van de hoeveelheid informatie die beschikbaar komt.

De website wordt beheerd door William Nederpelt.

De afdeling heeft een twitteraccount. Je kunt deze volgen via @fbdrechtsteden. Verder is er een facebookaccount. Hier worden nieuwe ontwikkelingen gemeld. Wanneer je vriend wordt, dan word je op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

 • Routeplanner

Er is een aantal vrijwilligers dat de fietsrouteplanner onderhoudt voor de Drechtsteden. Dit wordt gecoördineerd op het landelijk bureau in Utrecht. Wil je ook zorgen dat jouw omgeving altijd goed op de kaart staat dan kun je je daar aanmelden. Zie ook hier.

 • Bestuur

Vrijwilligerscoördinator: Bert Bohlander      078 6390267

Penningmeester:          Rien Val

Secretaris:                    Hein de Bruin        078 6198822