Hendrik-Ido-Ambacht

halte Waterbus Hendrik-Ido-Ambacht

De mobiliteitsvisie is beschreven in het gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan 2009 tot 2020. Hierin is over de fiets het volgende opgenomen:

  • Het aandeel van de fiets in verplaatsingen tot 7,5 km is in de huidige situatie (2006) met 38% vrij hoog. Van belang is, ondanks de enorme groei van het inwonersaantal, de concurrentiepositie ten opzichte van de auto voor verplaatsingen tot een afstand van 7,5 kilometer te behouden en zelfs te verbeteren.
  • Het stimuleren van het fietsgebruik kan plaatsvinden door randvoorwaarden te creëren in de vorm van goede fietsroutes en door de voorzieningen te verbeteren zoals het fietsparkeren.
  • Het verbeteren van de bereikbaarheid per fiets van belangrijke bestemmingen kan door het aanbieden van een direct en aantrekkelijk netwerk van fietsverbindingen. De gemeente zal daarom nog verder moeten voorzien in een netwerk van snelle en comfortabele fietsroutes.

Wensen van de Fietsersbond.

In Hendrik-Ido-Ambacht is een rotonde aangelegd volgens de aanbevelingen van het CROW. Dit wordt door de Fietsersbond onderschreven. Echter, bijna tegen de rotonde aan is een ontsluiting geregeld waarbij de fietsers géén voorrang hebben. Hierover is in de Terugtrapper van december 2012 geschreven.

Wethouder Floor van de Velde van Hendrik-Ido-Ambacht heeft hierover in het AD commentaar gegeven.

De Fietsersbond wil nu een overleg om deze formeel veilige, maar feitelijk onveilige situatie op te lossen.

add_07-01-13_rotonde_hia_0

Link naar de Actiedag voorkoming Fietsdiefstal van 20 juni 2014